پروفایل احمد موسوی

احمد موسوی برنامه نویس
4 سال تجربه 0 پروژه کار کرده بوشهر

سلام، مسلط به زبان های سی و سی پلاس پلاس و سی شارپ

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید