پروفایل علی جمال زاده

علی جمال زاده گرافیک
7 سال تجربه 0 پروژه کار کرده کرمان

مسلط به امور گرافیکی و مهارت و طراحی در ساخت لوگو

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید