پروفایل انوشیروان مدیری

انوشیروان مدیری ترجمه
7 سال تجربه 0 پروژه کار کرده سمنان

دارای مدرک بین المللی زبان و مدرس ای تی  الس و تافل و مسلط به زبان های روز  دنیا

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید