پروفایل آتیه جاویدی

آتیه جاویدی گرافیک
6 سال تجربه 0 پروژه کار کرده سمنان

انجام کارهای گرافیکی ومهارت بسیار عالی به طراحی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید