پروفایل اعظم فرهاد

اعظم فرهاد برنامه نویسی
8 سال تجربه 0 پروژه کار کرده مرکزی

مسط به برنامه نویسی موبایل

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید