پروفایل فرامرز فرد

فرامرز فرد برنامه نویس وتوسعه دهنده وب
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده هرمزگان

برنامه نویس وتوسعه دهنده وب مسلط به مفاهیم شی گرایی

علاقمند به کار گروهی وتیمی و توانایی بالا ی حل مسله 

آشنایی کامل با نرم افزارها وزبان های مختلف برنامه نویسی 

C#,visual studio, Asp.net core ,firebase, sqlserver,html, css, bootstrap, javascript,…

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید