پروفایل فرهاد نصرتی

فرهاد نصرتی برنامه نویس
7 سال تجربه 1 پروژه کار کرده سمنان

مسلط به پایتون و جاوا و انواع برنامه نویسی های دیگه

سابقه کار (1)