پروفایل فرخ نعمتی خواه

فرخ نعمتی خواه گرافیک
7 سال تجربه 0 پروژه کار کرده خوزستان

دارای تسلط کامل به طراحی گرافیک و انمیشن

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید