پروفایل حسین عظیمی فر

حسین عظیمی فر ایلوستریتور تایپ طراحی لوگو طراحی شخصیت طراحی تراکت ترجمه
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده قم

به نام خدا

سابقه کار ایلوستریتور- طراحی لوگو – طراحی شخصیت- طراحی تراکت -تایپ

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید