پروفایل پوریا کرامتی

پوریا کرامتی تایپ
7 سال تجربه 0 پروژه کار کرده سیستان و بلوچستان

انواع تایپ های رو انجام میدم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید