پروفایل لعیا زنگنه

لعیا زنگنه گرافیک
6 سال تجربه 0 پروژه کار کرده کردستان

به کارهای گرافیک در حوضه ترسیم و ساخت ماکت خونه و……….

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید