پروفایل مائده هاشمی

مائده هاشمی ترجمه و ویرایش
9 سال تجربه 0 پروژه کار کرده چهارمحال و بختیاری

تخصص به ترجمه ویرایش

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید