پروفایل هدی حسین زاده

هدی حسین زاده امور اداري مرتبط با كامپيوتر
19 سال تجربه 0 پروژه کار کرده هرمزگان
  • ١٩ سال تجربه كار امور دفتري و ترجمه ازاد عربي و انگليسي و كار با كامپيوتر 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید