پروفایل مهدیه بهرنگ

مهدیه بهرنگ تایپ
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده کرمان

با سلام مهارت بالا در تایپ و تایپ دست نویس

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید