پروفایل مریم رضوانی

مریم رضوانی ترجمه و ویرایش
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده آذربایجان غربی

به صورت کامل و تجربه کافی  و مسلط با زبان انگلیسی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید