پروفایل محمدامین نجارزاده

محمدامین نجارزاده تایپ
0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده هرمزگان

 تایپ ساده رو تقریبا سریع انجام میدم تعداد صفحات بین ۱ تا ۷ یا ۸ صفحه و هر چه کمتر باشه انجام میدم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید