پروفایل اصغر رحمانی

اصغر رحمانی طراح سایت
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده کردستان

به نام خدا رحمانی داری ۳سال سابقه کار در شرکت های بیمه و ساخت سایت های بیمه در کل ایران

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید