پروفایل محمد مظاهری

محمد مظاهری ترجمه
6 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زنجان

انواع ترجمه روز دنیا رو انجام میدم و مهارت بسیار عالی به زبان فرانسوی و انگلیسی دارم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید