پروفایل حسین منصفی

حسین منصفی گرافیست
15 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

۱۵ سال بطور مستقیم به طراحی موشن گرافیک،کاتالوگ و…. مشغول هستم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید