پروفایل رامیان غلامی

رامیان غلامی گرافیک
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده اردبیل

مسلط به کارهای گرافیکی و موشن گرافیک

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید