پروفایل سعید بهمنی

سعید بهمنی برنامه نویس
9 سال تجربه 0 پروژه کار کرده ایلام

سلام، سابقه طولانی در حوضه برنامه نویسی و مسلط کامل به متلب

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید