پروفایل شهاب عباسی

شهاب عباسی گرافیک
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده مرکزی

سلام، دارای مدرک معتبر در فتوشاپ و انجام کارهای گرافیکی به صورت نمیه حرفه ای و حرفه ای

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید