پروفایل شهرزاد اسدیان

شهرزاد اسدیان ترجمه
4 سال تجربه 0 پروژه کار کرده قم

سلام مسلط به زباهای انگیلیسی و…… و مدرس یادگیری زبان درآموزشگاه جوانه

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید