پروفایل سیامک جهانی

سیامک جهانی گرافیک
9 سال تجربه 0 پروژه کار کرده خراسان شمالی

دارای مهارت در ساخت لوگو و کارهای مربوط به برندسازی و طراحی برند

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید