پروفایل سهیلا گلستانی

سهیلا گلستانی تایپ
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده کردستان

در زمینه و تایپ مهارت دارم هر تایپ باشه انجام میدم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید