پروفایل محمدمهدی مومنی

محمدمهدی مومنی طراح سایت
7 سال تجربه 0 پروژه کار کرده خراسان رضوی

سلط کامل بر زبان های برنامه نویسی فرانت اند (HTML5, CSS3, JavaScript, BootStrap FrameWork) برنامه نویسی بک اند (PHP, Python, WordPress PHP)

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

Warning: Unterminated comment starting line 73 in /home/wwwshe2/public_html/wp-content/themes/v1/template-js/modal-register.php on line 73