پروفایل فرهمند باقری

فرهمند باقری تایپیست
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده اصفهان

انجام پروژههای تایپ، کار بر روی مقاله

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید