پروفایل صبا جمالی

صبا جمالی تولید محتوا
4 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

انجام تولید محتوا با سابقه چند سال فعالیت

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید