پروژه های موجود

1402 پروژه یافت شد 1402 پروژه یافت شد

ترجمه و زیرنویس فیلم

  • آنلاین
  • ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
  • 1 پیشنهاد

پروژه ترجمه و زیر نویس فیلم شامل چه جزئیاتی است: تعداد ۱۲۰ عدد فیلم مستند در حوزه های بازاریابی،کسب و کار ،سرمایه گذاری و کارآفرینی فیلمها دارای زیر نویس انگلیسی…

100000000
1 2 3 39