پروژه های موجود

34 پروژه یافت شد 34 پروژه یافت شد

ترجمه ۴ فایل

  • خراسان رضوی
  • ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
  • 2 پیشنهاد

ترجمه ۴ فایل pdf در حوزه امنیت و شبکه

100,000 تا 500,000 تومان

ترجمه تخصصی مقاله

  • آنلاین
  • ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
  • 2 پیشنهاد

ترجمه مقاله ۳۰۰ صفحه ای بصورت کامل

3,000,000 تا 6,000,000 تومان

ترجمه مقاله علمی

  • آنلاین
  • ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
  • 1 پیشنهاد

ترجمه ۶ مقاله علمی مهندسی پزشکی هر مقاله حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ صفحه

3,000,000 تا 6,000,000 تومان
1,500,000 تا 3,000,000 تومان