پروژه های موجود

53 پروژه یافت شد 53 پروژه یافت شد

ترجمه تخصصی مقاله

  • آنلاین
  • ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
  • 2 پیشنهاد

ترجمه مقاله ۳۰۰ صفحه ای بصورت کامل

3,000,000 تا 6,000,000 تومان

ترجمه مقاله علمی

  • آنلاین
  • ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
  • 1 پیشنهاد

ترجمه ۶ مقاله علمی مهندسی پزشکی هر مقاله حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ صفحه

3,000,000 تا 6,000,000 تومان
1,500,000 تا 3,000,000 تومان
1 4 5 6